Gallery

At CBI Academy, Ghaziabad

At CBI Academy, Ghaziabad

At NSPCL – Bangalore

At NHPC Sewa II

At NHPC , Head Office Faridabad

At Food Corporation of India, Gurugram